raštuotas


raštuotas
raštúotas, -a adj. (1) [K], 481, , Sl; N išmargintas raštais: Lietuvės moterys nuo seno mėgsta raštuotus drabužius . Šešnytis, aštuonnytis yra raštúotas audimas, t. y. išmargintas rinkiniais, raudonomis gijomis, ataudais J. Raštúotą milą audė par šešias nytis Vkš. Išsiaudžiau raštuotų staltiesių Mrj. Vasarai ausiu raštúotą skarelę Sdk. Raštuota skrynia . Prie tapybos pavyzdžių galime priskirti margučius – velykinius raštuotus kiaušinius . Plėčkelė raštúota, arelkos neduoda JD1415. Raštuotasis juodvabalis (Diaperis boleti) .
raštúotai adv.: Takai audžiami dryžuotai, raštuotai ir spalvotai . Yra raštuotai siuvinėtų drobinių skepetų . Ant sienos kabojo graži raštuotai išpjaustyta rankšluostinė . | Lapų pakraščiai iškarpyti ar apgraužti raštuotai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • raštuotas — raštúotas, raštúota bdv. Raštúotas audinỹs, megzti̇̀nis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • raštuota — raštúotas, raštúota bdv. Raštúotas audinỹs, megzti̇̀nis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lovatiesė — lovãtiesė dkt. Močiùtė áusdavo raštúotas lovãtieses …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • adamaškas — ×adamaškas (l. adamaszek) sm. toks šilkinis raštuotas audeklas, damastas: Adamaško šniūraukėlė Mrk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • audinyčia — ×audinyčia (hibr.) sf. (1) žr. audykla: Seniau čia buvo audinyčia, kur ausdavo raštuotas linines drobes Zp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dimas — dìmas (l. dyma) sm. ppr. pl. (4) 1. keturnyčio audeklo raštas: Šito abrūso labai gražus dìmas Slm. Ot gražų dìmą mačiau! Sln. Keturiom nytim audžia dimùs Kp. Dimaĩs audžia, arba dimiškaĩ Pl. 2. toks keturiomis nytimis austas, keturnytai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jurginuotas — jurginuotas, a adj. (1) jurginų raštais raštuotas: Kvartūgai ir kuskos buvo jurginuoti Trš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreižiotas — kreĩžiotas, a adj. (1) kryžiais raštuotas (apie audeklą): Kreĩžiotas milas: kryžių kryžiais išraštuotas Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lamstinis — 1 lamstìnis sm. (2) Škn raštuotas (languotas ar margas) audeklas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lygus — 1 lygus, i (3) RŽ, Sb, Užp, lygùs, ì adj. (3) DŽ, Pgr, lygus (1) K, Kl, Lš, Mrj, Gs, Rm, Srv 1. SD250, be įdubimų ir iškilimų, plynas: Lygus kap stalas Dkš. Ant lygios žemės KI326. Žiūrėk, koks ten lygus laukas Rs. Čia būs kur nors lygi vieta… …   Dictionary of the Lithuanian Language